VİZYON MİSYON

VİZYONUMUZ

        1 . Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine ve kazanımlarına sahip çıkmak,

  1. Meslektaşlarımızın haklarının savunuculuğunu yapmak,
  2. Mesleğimizle ilgili yakın zamanda yapılan mevzuat değişikliklerini takip etmek, bu değişiklikleri mesleki çalışma alanlarımıza uygulamak için klinisyen, gıda, yerel yönetimler, ilaç, üniversite, kamu ve diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımızın yer alacağı güçlü bir çalışma ortamı oluşturmak,
  3. Toplumsal ve mesleki dayanışma içerisinde meslektaşlarımızın özlük haklarının savunuculuğunun yanı sıra, hayvan sağlığı ve refahının temini ile buna bağlı olarak insan sağlığının koruyuculuğunu yapmak,
  4. Dengeli bir çevrede sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak,
  5. Hayvancılık ve gıda alanlarında ekonomik katma değer yaratarak Ülkemizin kalkınmasına yardım etmek,
  6. Gıda alanında Ülkemizin dışa bağımlılığını engelleyerek, ulusal güvenliği ve tam bağımsızlığı pekiştiren stratejik bir meslek yaratmaktır.

 

MİSYONUMUZ

1. Mesleki bilgimizle hayvancılığın ülke ekonomisindeki katkısını artırmak,
2. İnsanların sağlıklı hayvansal kökenli gıdalar tüketebilmesini sağlamak,
3. Hayvanlarda insanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklarla ilgili toplumu bilinçlendirmek,
4. Evcil hayvanlarda hayvan refahını yükseltecek adımlar atmak,
5. Mesleki ve toplumsal etkinliklere katılarak, mesleğimizin önemini topluma anlatmak,
6. Meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlayarak mesleki gelişmelerden haberdar etmek
7. Meslek etik ve deontolojinin korunmasına hizmet etmek, meslektaşlarımızın özlük haklarının savunucusu ve takipçisi olmaktır.