ÜYELİK KOŞULLARI

Nevşehir  Veteriner Hekimleri Odasına Üyelik Koşulları:

6343 sayılı yasanın 17. Maddesi gereğince;

Bir Veteriner, Hekim odası mıntıkasında, meslek ve sanatını münhasıran serbest olarak icra eden veteriner hekimler, bir ay içinde,o il veya bölge veteriner hekim odasına yazılmak veya azalık görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar, mesleki hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler:

  • Diploma / Mezuniyet Belgesinin Noter Onaylı veya Fakülteden Onaylanmış Sureti
  • 2 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti
  • 1 İkametgah İlmuhaberi
  • 2 Fotoğraf
  • Yıllık Üyelik Aidatı Makbuzu (Üyelik Aidatını Yatırabileceğiniz Banka Hesap Numaraları)
  • Kimlik Bilgi Formu (Kimlik Bilgi Formu’nu buradan indirebilirsiniz.)
  • Kayıt İstemi Dilekçesi (Kayıt İstemi Dilekçesi’ni buradan indirebilirsiniz.)