NEVŞEHİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ve SEÇİMİ İLANI

admin 24 Ağustos 2020 NEVŞEHİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU ve SEÇİMİ İLANI için yorumlar kapalı

Nevşehir Veteriner Hekimleri Odası Olağan Genel Kurulu ve Seçimi çoğunluklu olarak 05-06 Eylül 2020 tarihlerinde, çoğunluksuz olarak 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda saat 09:00-17:00 saatleri arasında aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanarak gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

1.GÜN (Genel Kurul Toplantısı)

-Açılış

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Divan Heyeti Seçimi

-Oda Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması

-Bilançonun Sunulması ( 2018 Eylül – 2020 Eylül Dönemi )

-Bütçe Taslağının Sunulması ve Onayı ( 2020 Eylül – 2022 Eylül Dönemi )

-Oda Yönetim Kurulunun İbrası

-Oda Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Konular (Taşınır ve taşınmaz mal kiralanması veya Alınması, Personel alımı, Personel Ücretleri vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi)

-Genel Kurul esnasında üyelerden bir veya birkaçının yazılı teklifi ile gündeme alınması istenen ve genel kurul tarafından kabul edilen konuların görüşülmesi

-Dilek ve Temenniler

2. GÜN (Seçim)

5 Asil, 5 Yedek  Yönetim Kurulu Üyesi

2 Asil, 2 Yedek  Denetim Kurulu Üyesi

5 Asil, 2 Yedek  Haysiyet Divanı Üyesi

4 Asil, 4 Yedek  Büyük Kongre Delegesi seçimin yapılması.

Comments are closed.