GÖREVLERİMİZ

BAŞLICA GÖREVLERİMİZ

  1. Meslek içi Eğitimler

Meslektaşlarımızın mesleki bilgi birikiminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve mesleki niteliğinin yükseltilmesi için farklı mesleki alanlarda meslek içi eğitimler planlamak.

Belgelendirme ve sertifikasyon yaparak mesleğimizin ilgili olduğu geniş çalışma alanlarına konularında uzman meslektaşlar yetiştirmek.

  1. Mesleki Çıkarların Korunması

En önemli görevimiz meslektaşlarımızın kanunun bize yüklediği hak ve çıkarlarını korumaktır.

Bu amaçla; 6343 ve 5179  sayılı yasalar ile diğer mevzuatlarımızın çok iyi anlatılması etkili uygulanmasını sağlamak.

  1. Mesleki sözleşmeler ve çalışma izinleri düzenlemek

6343 sayılı kanun ve 5179 sayılı kanunları doğrultusunda, Türk Veteriner Hekimler Birliğinin çalışma esasları çerçevesinde istenen çalışma belgeleri ve çalışma izinlerini düzenleyerek meslektaşlarımız ile tüzel kişiler arasında bağlantıyı sağlamak.

 

  1. İletişim ve Bireysel Gelişim

Meslektaşlarımızın kendisini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturmak.

  1. Mesleki ve Toplumsal Sorumluluklar

İlgi alanlarımızda kamuoyu yaratmak için kullanılacak yöntemleri saptamak,

Hayvan Refahı, Toplum sağlığı, Gıda güvenliği alanlarında  özgün ve sürekli vurgu alanları yaratarak dikkati çekmek, kamuoyunu sorgulayıcı bir niteliğe kavuşturmak.