Başkanımız Tekin KEÇECİ’nin Yeni Yıl MEsajı

admin 31 Aralık 2019 Başkanımız Tekin KEÇECİ’nin Yeni Yıl MEsajı için yorumlar kapalı

NEVŞEHİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANI

TEKİN KEÇECİ’NİN YENİ YIL MESAJI

2020 yılına girmeye sayılı saatler kala, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz.

Takvim yapraklarının 2020’yi göstermesine az bir süre kala geçmiş gün ve ayların etraflıca muhasebesini yapmak, geleceğe dönük umutları yeni baştan formatlamak bizleri umutlandıracak, yüreklendirecek bir olgu olarak önümüzde durmaktadır.

Gelişmişliğin en önemli kriterlerinden birisi de isabetli tespitlere dayalı planlamalardır. Geleceği şekillendiren temel argümanın, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi kullanmak olduğu görülmektedir. Yeni bir yıla girerken daha fazla başarı, daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk için yapılması gereken, aklı başında bir durum değerlendirmesi ile, gelecekle ilgili yapılacak rasyonel planlanmaların uygulamaya konulmasıdır.

Veteriner hekimlik mesleği tüm dünyada hayvan sağlığını ve dolayısıyla insan sağlığını korumada, yeterli ve güvenli gıdaya erişimde stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubu veteriner hekimliktir. Veteriner hekimlik tek sağlık pratiğinin aktörü olan meslek olup, ilerleyen süreçte bu görev ve sorumlulukları artarak devam edecek, her veteriner hekim, yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin, değer temelli hizmet sunan, etik ilke ve değerlere bağlı, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri güçlü biri olacaktır.

Önemine binaen, 2020 yılında gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de veteriner hekimlikle ilgili alanlarda güçlü bir teşkilat yapısı, (Veteriner Otoritesi), etkili mevzuat ve hepsinden önemlisi kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemler alınmalıdır. Kamuda istihdam, fiili hizmet zammı, özlük hakları, veteriner hekimlere dönük şiddet, Klinisyen Veteriner Hekimlerin mesleki sorunları (İTS, ATS ve E-Reçete gibi) mutlaka çözüme kavuşturulmalı,5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvan hakları ve hayvan refahı hedefine uygun olarak uygulamaya konulmalıdır.

Nevşehir Veteriner Hekimleri Odası olarak, mesleğimiz ile meslektaşlarımızın hak ve yararlarını korumaya, yeni bir yaklaşımı, bir sistemi uygulamaya koyarak, ülkemiz hayvancılığının gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılması ve gıda güvenliğinin sağlanması için politikalar üretmeye, stratejiler geliştirmeye gayret edilecektir.

Hedefimiz, ülkemizdeki kamu-sivil yapılanmasındaki sorunları aşarak, üretken, etkin bir zeminin oluşturulmasının sağlanması, mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek için kaliteli bir veteriner hekimliğin ülkemize kazandırılmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2020 yılının milletimiz, meslektaşlarımız ve tüm insanlık için sevgi, barış, hoşgörü, adalet ve daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Tekin KEÇECİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Comments are closed.